BREM GROUP, rešenja, dozvole, dokumenta

DOZVOLE, REŠENJA, DOKUMENTA

 

Dozvola za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije
Rešenje o izdavanju, 10. 03. 2016.
Rešenje o izmeni i dopuni rešenja, 06. 04. 2016.

Dozvola za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera
Rešenje o izmeni rešenja (Zamena kvalifikovanog lica za skladište), 09. 06. 2017.
Rešenje o izdavanju, 18. 07. 2014.

Dozvola za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju
Rešenje o izmeni i dopuni rešenja, 10.03.2017.
Rešenje o izmeni i dopuni rešenja, 24.07.2015.
Rešenje o izdavanju, 28. 07. 2011.

Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije
Rešenje o izdavanju, 31.07.2015.
Rešenje o dopuni rešenja, 05.10.2015
Rešenje o izmeni i dopuni rešenja, 04.07.2014.
Rešenje o izmeni i dopuni rešenja, 28.03.2014.
Rešenje o izmeni i dopuni rešenja, 30.10.2011.

Rešenje o lokacijskoj saglasnosti
PDF, 14. 10. 2011.

Registracija privrednog subjekta
Izvod iz APR-a

Mišljenje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja o primeni postupka bioremedijacije - prečišćavanje zemljišta i voda zagađenih najrazličitijim neorganskim i organskim polutantima, posebno naftom i njenim derivatima pomoću mikroorganizama kao domaće "zelene" tehnologije
PDF, 13. 03. 2009.

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)
PDF

© 2015 BREM GROUP | Template design by W3layouts | SM Programming