O nama

BREM GROUP d.o.o. je bioremedijaciona kompanija osnovana 2006. godine. Fokusirana je na razvoj i primenu jedinstvenih bioremedijacionih metoda u cilju eliminacije opasnih toksičnih supstanci iz životne sredine, u prvom redu kontaminirane zemlje, vode i vazduha. U svakom pojedinačnom slučaju naš cilj je razvoj bioremedijacionog rešenja koje će omogućiti brzo i ekonomski isplativo čišćenje okoline sa minimalnim uticajem na okružujuću sredinu. Tehnika koju primenjujemo jeste posebna zato što omogućava brzo uvećanje zimogene mikrobne populacije sposobne da za kratko vreme razgradi širok spektar po životnu sredinu štetnih organskih materijala.

Kompanija BREM GROUP d.o.o. je i stručno i organizaciono osposobljena da obavi kompletan postupak bioremedijacije zemljišta ili lagerovanih zagađivača, na mestu zagađena (in situ) ili na sopstvenoj lokaciji (ex situ).

Kompanija BREM GROUP d.o.o. na sebe preuzima i sve aktivnosti kao što su premer materijala, uzorkovanje i analize, pakovanje, transport vozilima sa ADR sertifikatom i lagerovanje kontaminiranog materijala u magacinski prostor sa neophodnim dozvolama za skladištenje opasnog otpada koji je u neposrednoj blizini lokacije za bioremedijaciju.

BREM GROUP d.o.o. upošljava eksperte iz raznih oblasti, hemije, biohemije, mikrobiologije, geologije, mašinstva. Ceo tim se angažuje u temeljnoj, naučnoj analizi i razumevanju ne samo problema već i konteksta u kome problem zagađenja postoji.

Praćenje i analitiku bioremedijacionih procesa BREM GROUP d.o.o. radi u saradnji sa akreditovanim laboratorijama.

BREM GROUP d.o.o. - promotivni film (VIDEO)

Lista referenci