BUDITE SPOKOJNI, VAŠ OPASAN OTPAD JE NAŠA BRIGA!

 

Naša tehnologija

Bioremedijacija se izvodi upotrebom mikrobne populacije karakteristične za tretirano područje.

Sertifikati

Bonitetne izvrsnosti, ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

Medijski nastupi & fotografije

Predstavljanje u medijima, galerija fotografija sa terena


Konsultantske usluge

Unapređenje sistema poslovanja svojih klijenata u skladu sa zahtevima međunarodnih organizaciono upravljačkih standarda.

USPEŠNO SANIRAMO

BREM GROUP D.O.O. ima dugogodišnje iskustvo u saniranju raznih vrsta zagađivača po najpovoljnijoj ceni.

NAFTA I DERIVATI NAFTE

 

Nafta

Saniranje naftnog zagađenja nakon akcidentnog i incidentnog izlivanja u životnu sredinu.

PODZEMNE VODE

 

Tretman podzemnih voda

Saniranje zagađenih podzemnih voda

DEPONOVANI OTPAD

 

deponovani otpad

Deponovani otpad organskog porekla odnosimo na naše postrojenje gde ga dalje saniramo.

OTPADNE EMULZIJE

 

bioremediaciona halda

Ekološki prihvatljiva obrada vanbilasnih (otpadnih) emulzija dvostepenim bioremediacionim postupkom.

© 2015 BREM GROUP | Template design by W3layouts | SM Programming