Konultantske usluge

Plan upravljanja otpadom

U skladu sa zakonom, izradili bismo Plan upravljanja otpadom kroz:

  • Analizu nacionalnog zakonodavstva i obaveze Vašeg privrednog društva proistekle iz njega;
  • Pregled i opis procesa gde otpad nastaje i analizu tokova otpada;
  • Način sakupljanja otpada i vođenje evidencije o otpadu;
  • Mere koje treba preduzeti u cilju smanjenja proizvodnje otpada, posebno opasnog otpada;
  • Mere zaštite od požara i eksplozija i mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

© 2015 BREM GROUP | Template design by W3layouts | SM Programming