Dozvole i rešenja

Dozvola za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera
Rešenje za skladište u Dobanovcima, 07. 03. 2022.
Rešenje za skladište u Rakovici, 02. 02. 2015.

Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije
Rešenje o izdavanju, 02.06.2020.
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja, 05.04.2022.

Registracija privrednog subjekta
Izvod iz APR-a

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010 i 93/2019)
Link