Dozvole i rešenja

Dozvola za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera
Rešenje o izmeni rešenja (Zamena kvalifikovanog lica za skladište), 09. 06. 2017.

Dozvola za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju
Rešenje o izmeni i dopuni rešenja, 10.03.2017.

Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije
Rešenje o izdavanju, 02.06.2020.

Registracija privrednog subjekta
Izvod iz APR-a

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010 i 93/2019)
Link