Konultantske usluge

Izrada dokumentacije za ISO 9001:2015, ISO 14000:2018 i ISO 45000:2018

  • Sprovođenje interne provere pred kontrolu sertifikacionog tela
  • Obuka lica za ISO standarde
  • Saradnja sa sertifikacionim telom i prisustvovanje nadzoru sertifikacionog tela

© 2015 BREM GROUP | Template design by W3layouts | SM Programming