ADR savetnik

Usluge:

 • Izrada transportnog lista za svaki transport;
 • Izrada godišnjeg izveštaja;
 • Obuka rukovaoca opasnim materijama;
 • Obaveštavanje Učesnika o obavezama utvrđenim propisima o transportu opasne robe i načina njihovog izvršavanja;
 • Priprema godišnjeg izveštaja za upravu preduzeća o delatnostima preduzeća u transportu opasne robe. Godišnji izveštaji moraju se čuvati u periodu od pet godina i na zahtev biti dostupna državnim telima;
 • Stručno osposobljavanje zaposlenih na poslovima u transportu opasne robe-osposobljavnje za rukovaoce opasnog tereta (opasnih materija) prema ADR propisima na teritoriji Srbije;
 • Stručno osposobljavanje zaposlenih u cilju smanjivanja rizika;
 • Provera važenja potvrda o stručnoj osposobljenosti zaposlenih;
 • Istraživanja, ako je potrebno, i pripremanja izveštaja o ozbiljnim nesrećama, nezgodama ili ozbiljnim prestupima zabeleženim tokom prevoza, utovara ili istovara opasne robe;
 • Provera važenja i produžetak sertifikata ADR za vozila za transport opasne robe;
 • Implementacija i primena propisa i obaveza vezanih za transport opasne robe;
 • Ostali poslovi Savetnika.