Kontakt

Koordinate

S 44,72983° (44° 43’ 47,388")
I 20,43693° (20° 26’ 12,948")

BREM GROUP d.o.o.
Ulica Oslobođenja 39b,
11090 Beograd - Kneževac

E-mail: office@bremgroup.com
Telefon: 011 / 3561-185

Matični broj: 20188090
PIB: 104552627
Banka: NLB banka
Račun u banci: 310-172846-43