Krug bioremedijacije

Šta je bioremedijacija

Bioremedijacija je kombinacija dve reči BIO-kratko od BIOLOŠKI, i REMEDIJACIJA što znači popraviti, izlečiti.

Bioremedijacija se može definisati kao bilo koji proces u kome se koriste mikroorganizmi ili njihovi enzimi za vraćanje narušene životne sredine u originalno stanje.

Bioremedijacija ima potencijal potpune degradacije ili transformacije opasnih organskih zagađivača u bezopasne proizvode. Upotreba mikroorganizama u bioremedijaciji nije ograničena na detoksifikaciju organskih jedinjenja. Pojedini mikroorganizmi mogu katjone teških metala redukovati u manje toksične oblike i teže rastvorne forme.

 

BIOREMEDIJACIJA - Biološka degradacija i detoksikacija zemljišta, površinskih, podzemnih i otpadnih voda i vazduha (procesnih i otpadnih gasova) od štetnih supstanci (i/ili njihova transformacija i razgradnja pre zagađivanja životne sredine), kao što su organski zagadjivači (nafta i derivati nafte, pesticidi, deterdženti, polimeri, fenoli, organski rastvarači,...), veštačka đubriva, teški metali (npr. živa, kadmijum, olovo,...) i drugi toksični elementi i jedinjenja (arsen, cijanovodonik,...), toksični gasovi (kao vodonik-sulfid) i radionuklidi, najčešće i najefikasnije pomoću mikroorganizama!

Biološki tretman praktično počinje i pre preuzimanja (ukoliko se tretman obavlja ex situ), odnosno ukoliko se radi na licu mesta (in situ) momentom početka posla, tako što se iz otpada izoluju postojeće zajednice aktivnih mikroorganizama (zimogeni konzorcijumi) koji razgrađuju ugljovodonične zagađujuće supstance tokom postupka bioremedijacije. Dakle, radi se sa postojećim mikroorganizmima što je od suštinskog značaja za biološku bezbednost.

© 2015 BREM GROUP | Template design by W3layouts | SM Programming